הדפסת הספרהדפסת הספר

בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס


מערכת: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
קורס: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
ספר: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
הודפס על-ידי:
תאריך: 25/05/2022, 13:49

דבר המנהלת


אודות

אודות

אודות בית הספר


תכניות ייחודיות הפועלות בבית החינוך:

 • בית החינוך מפעיל את תכנית חאלו"ם במתכונת ייחודית של קבוצות חונכות - שני מחנכים מובילים את כיתות החינוך בשכבה ז'. 
 • מסלול סייבר - לימוד שפות תכנות (Scratch , Python) - לימודי רובוטיקה ופיתוח אפליקציות בשפת פייתון, תוכנית העשרה לחשיפה לטכנולוגיות עילית משולבת בסיורים, סדנאות וימי שיא.

 • שאר רוח - נבחרת איכותית הרואה בתחומי הרוח בסיס חיוני לבניית חברה ישראלית בעלת עומק תרבותי, בהובלת מורים במקצועות בתחומי הרוח. התוכנית    מיועדת לתלמידים ותלמידות שאוהבים לחשוב לעומק, שנהנים לקרוא, לכתוב, להשמיע את דעתם ולהקשיב לאחרים. 
 • מסלול מחול - מחול מודרני, בלט קלאסי וכוריאוגרפיה.  

חזון בית הספרבבית חינוך אדם אנו מעוניינים לקיים מפגש רב שיח חינוכי, על ידי שלושה עקרונות מנחים: מתן יחס אישי לתלמידינו, יצירת דיאלוג עמם וביניהם, ומתן בחירה במגוון אפשרויות. מטרת המפגש הינה לאפשר לכל תלמיד/ה לממש עצמו/ה ולבוא לידי ביטוי. על כן, נזמן את צוות בית הספר ללמוד ולפתח את המקצועיות שלו, ונעודד אותו ואת תלמידינו להשאיר חותם ולהשפיע בתוך בית החינוך ומחוצה לו. נשאף לכך שחווית הלימוד בבית הספר תהיה מהנה ותצמיח בני אדם חושבים, ערכיים וחברתיים, בעזרת הנחלת ידע לצד מיומנויות והרגלים. 


מושגי מפתח:

 

1.     מימד ה"אישי": חינוך אישי מושתת על תרבות ארגון הומניסטית של חינוך ל"בנאדמיות"' עתירת תמיכה ומכוונת צרכים, אשר רואה כל תלמיד/ה. החינוך האישי מעצים את התלמידים בעזרת חיזוק המודעות, תחושת הערך העצמי, רכישת השכלה כללית, אוריינות ביקורתית ונכונות לקיים דיאלוג.

 

2.    דיאלוג והערכה דיאלוגית: משמעות המילה "דיאלוג" הינה שיח הדדי. הדיאלוג
    המתמיד בין המורה לתלמיד, בין התלמיד לבין עצמו, בין התלמידים לחבריהם, ובין
    התלמיד לחומר הלימוד- הוא לב עקרון המפגש הבית-ספרי.

דיאלוג משמעותי ומיטבי הוא כזה המקשיב לצד השני, מאמין בו ומוכן ללמוד ממנו לטובת הקידום שלו. דיאלוג שכזה אינו מתיימר רק לתת תשובות או לדעת מה יותר נכון לצד השני, טרם הכניסה לשיח.

הדיאלוג בא לידי ביטוי במתודות ובעוגנים הבאים: מעבר מהוראה להנחייה, טפסי לקיחת אחריות, שיחות אישיות ו"חמש על חמש".

הערכה דיאלוגית הינה הדרך בה התלמיד צועד במהלך לימודיו, כאשר הוא אינו פאסיבי אלא שותף פעיל בתהליך ההתפתחות האישית שלו, והמורים מעניקים לו מקום זה באופן מכוון. הערכה דיאלוגית כוללת בין היתר את השימוש בימ"ה, מחוונים, משובים, מועדי ב', שקיפות, הוראה דיאלוגית, דף הערכה דיאלוגי ורפלקציות. יש לחדד כי הערכה דיאלוגית איננה הערכה מילולית. גם הערכה מספרית יכולה להיות דיאלוגית, אם התלמיד שותף פעילה בהערכתו.

 

3.   מימד הבחירה: כל המחקרים מוכיחים, כי כאשר התלמיד מממש את זכות הבחירה
    שלו בכמה שיותר תחומים ואופנים בבית הספר, רמת שביעות הרצון שלו וכן
    המוטיבציה שלו להצליח גוברים.

בבית הספר הבחירה באה לידי ביטוי בשיעורי בחירה, מתן בחירה בזמן שיעור בשלל אופנים (סוג ישיבה, סגנון עבודה, בחירת תרגילים, חקר עצמי ועוד), בחירה בצמתי הערכה, וימי שיא (שיבוץ להעשרה/ מעגלי שיח בתחומי עניין שונים).

 

4.    ימ"ה: בחינת הידע, המיומנויות וההרגלים של התלמיד מאפשרת הן לתלמיד והן
    למורה התבוננות הוליסטית יותר על עולמו של הילד, מיקוד ופירוט בתהליכי הלמידה
    וההתפתחות האישית שלו.

הימ"ה באה לידי ביטוי בבניית התכנית השנתית, בבניית כלי ההערכה ובתהודות של התלמידים. שפת הימ"ה בעיקר באה לידי ביטוי בשגרה. לכן כל מורה חייב לדבר אותה בשיעורים שלו, בין אם זה בכתיבה על הלוח בתחילת שיעור ובין אם זה בסיכום השיעור. נייצר אצל התלמידים מודעות לעובדה שכל שיעור מזמן לו ידע חדש, מיומנויות חדשות והרגלים חדשים (או חיזוק ושימור הימ"ה הקיימים).

 

ידע - הרמה והשליטה שהתלמיד מפגין בנוגע לחומר הנלמד. כאשר נכין את המטלות חשוב שנשאל את עצמנו כיצד אנו יכולים להעריך את הידע. הרבה פעמים דווקא הערכות לא בוחנות ידע, קרי "הבנה", אלא מיומנויות של שינון ואף יכולות ביצוע.

 

מיומנות - הכישורים והיכולות שהתלמיד הפגין (כתיבה/ הבנת הנקרא/ יצירתיות/ חשיבה ביקורתית/ אוצר מילים/ סדר וארגון/ ראיה מרחבית/ איסוף חומר/ עיבוד חומר/ הסקת מסקנות/ הטמעת ידע/ מיומנויות חקר ועוד).

 

הרגלים - התנהגות וערכים שמקבלים ביטוי הן בשגרה והן בתוצרי הערכה. בשגרה נתייחס להרגלים כגון: אחריות ללמידה, עצמאות בלמידה, שיח כיתתי, למידה בצוות, התנהגות מכבדת לצוות ולחברים וכו'. קשה מאוד להעריך תלמיד במטלה או במבחן על הרגל מסוים, אך יחד עם זאת הטמעת ערכים בעבודות חלופיות בצורה של שאלות חשיבה או יציאה לשטח בהחלט אפשרית.

 

5.   זוויות: ניתן להסתכל על התלמיד אך ורק בתור אדם שתפקידו להצליח בלימודיו,
    לקטלג אותו ולדרוש ממנו שוב ושוב את אותם דרישות.

לעומת זאת, גישת הזוויות מבקשת להתבונן על הילד מתוך כמה נקודות מבט - חברתי, לימודי ורגשי, וכן לאפשר לכלל הצוות החינוכי ואפילו לצוות המנהלי, להעניק נקודות מבט חדשות על התלמיד, על מנת לנסות ולמצוא כמה שיותר נקודות חיבור אישיות ודיאלוגיות איתו. כך אנו מאמינים שניתן לקדם תלמידים. לטובת התבוננות על התלמידים מנקודות מבט שונות נשאל את עצמנו, וכן בשיח בין המורים, שאלות כגון: מהם החוזקות שלו? מי הם חבריו? מה מצבו בבית? מה רמת הביטחון שלו? אילו קשיים אובייקטיבים הוא נושא עמו? לאילו מקצועות או מורים הוא מוצא חיבור? והכי חשוב - מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לקדם אותו.

במסגרת גישה זו אנו עורכים שיחות אישיות, מפגשי "חמש על חמש", תצפיות בעמיתים, ישיבות "זוויות" ולא פדגוגיות, שכולם נועדו לקדם שיח הוליסטי יותר על הילד, וכן לעודד שיח צוותי בית ספרי אמיץ, אשר מבקש לראות כיצד אנו יכולים להשתנות על מנת להיטיב עם התלמיד ולאו דווקא הפוך.

 

6.    מעגל הוראה-למידה מיטבי: כתוצאה מפיתוח מקצועי שהוטמע בקרב קהילת
     הלמידה המקצועיות, מצאנו כי מודל הוראה המייצר לומדים סקרנים ופעילים
     בלמידתם מורכב מההיבטים הבאים:

o       פתיחת שיעור באופן המייצר רלוונטיות לחייהם של התלמידים.

o       ביצוע: למידה אקטיבית ועצמאית של תלמידים.

o       משוב אמ"ת- מענה בזמן השיעור לטובת קידום הלמידה. המשוב צריך להיות אדיב, ממוקד  ותורם לתלמידים.

o       פומביות: התלמידים מציגים את תוצרי הלמידה שלהם בין אם לתלמיד נוסף או מול כל הכיתה.

o       רפלקציה: הזדמנות לאפשר לתלמיד לחשוב באופן מטה-קוגניטיבי על תהליך הלמידה שלו. הרפלקציה יכולה להיות בפורום כיתתי ובפורום אישי. רפלקציה מיטבית לא רק תכיל את השאלה מה למדתי על החומר, אלא מה למדתי על עצמי.   

 

תכנית תלת שנתית

'כיתה ט 'כיתה ח  'כיתה ז 


הקניית ראיית עתיד לטובת סיום תהליך פדגוגי מיטבי והכנה לתיכון.


שמירה על השפה הבית ספרית ועקרונות האישי, דיאלוגי ובחירה. לטובת קידום תלמידים.

היכרות עם השפה הבית ספרית ועקרונות האישי, דיאלוגי ובחירה. ויצירת מוטיבציה ללמידה תחת השפה הזו.
הסתגלות מחשיבה של יסודי לחטיבה.


מטרה פדגוגית

ליווי רגשי בתהליכי פרידה וסיום.

יצירת זהות יותר מוגדרת ומגובשת.

התמודדות עם קשיים ואתגרים בגיל ההתבגרות.

יצירת מסוגלות אישית, חיזוק הקבוצה ככוח תומך, והתמודדות עם לחץ קבוצתי.
התמודדות עם קשיים ואתגרים בגיל ההתבגרות.

יצירת תחושת שייכות וביטחון. התמודדות עם מעברים.
גיבוש הזהות האישית.


מטרה עולם רגשי
העמקת הזהות היהודית, הישראלית והבינלאומית (אנשי העולם), בדגש על הערך "תיקון עולם".

הרחבת מעגל המעורבות החברתית אל מעבר לתחומי בית הספר.
היכרות עם השונה ממני.

גיבוש קבוצת השווים וקהילת בית הספר.
עידוד יוזמות חברתיות פנים בית ספריות.

מטרה חברתית

 


צור קשר      כתובת:   בר יהודה 1 קרית אונו
      טלפון:   03-9739442
      מייל:     pereskono@gmail.com     


מידע

מידע חשוב על בית הספר 

צוות חינוכי שם המורה

 מקצוע

email

אדרת זבולוני

 מתי"א

aderethl@gmail.com

אוהד עדולם

מדעים

oadulam@gmail.com

אורה לשם

תרפיה באומנות

oraleshem18@gmail.com

 אורטל פראנק

 רכזת אנגלית

ortalfra@peres.tad.org.il 

 אורית אידלמן

 רכזת עברית

oritedel@gmail.com 

אורית לקסמן

עברית

oritlak@gmail.com

 אורית פרידמן

 רכזת מדעים

Oritabox1@gmail.com 

 אורית ריכטר

מתמטיקה

 oritrich@gmail.com

 אורנה מסלטי וינברג

 אומנות / עברית

Weinbergorna@gmail.com 

 אושרת עדן

 רכזת מתמטיקה

Oshrat1002@gmail.com 

 איילת אזולאי

 תנ"ך

ayellet280@gmail.com 

 אפרת הכהן ברם

 אנגלית

efrat.hacohen@gmail.com 

 ארי זאוסמר

 מתמטיקה

arizausmer@gmail.com 

 הדר כהן ג'ובאני

 מתי"א

Hadarco10@gmail.com 

 הילה שכטמן

 רכזת חברתית/ היסטוריה

hilashechtman@gmail.com 

 ורד שלו

 רכזת ביטחון / חנ"ג

veredtredler2@gmail.com 

 זיוה שדה

 ספרות / עברית

Ziva.sade2207@gmail.com 

 חגית אפשטיין

 אנגלית

      hagitchn@gmail.com 

 טל מירום

 רכזת תנ"ך

talmeyrom57@gmail.com 

טניה גלילוב

רכזת פדגוגית/ מדעים

taglilove@gmail.com

 יאנה איכילוב

 אנגלית

yanush190@gmail.com 

 יוגב רעים

 מדעים

yogevr.nn@gmail.com 

 לירון לובל

 תאטרון

 Liron.lubel@gmail.com

 מאור רזיאל

 ערבית

maorraziel@gmail.com 

מאיר פרנקל

מתמטיקה

Fr6880@gmail.com

מהא מנצור

ערבית

Ma040779@gmail.com

 מיי מילר

 מתמטיקה

mei21miller@gmail.com 

 מיכאל פרץ

 של"ח

  michael.teva@peres.tad.org.il 

מירי פישלר

רכזת ערבית

Miritfi1@walla.com

 נועה גרינולד

 מחול

grinoa@gmail.com 

 נועה קדר

 יועצת שכבת ח', ט'

noakaddar@gmail.com 

 נועה גנדלר

 מנהלת שכבת ז' /  מתמטיקה

 noagendler@gmail.com

 סיגל דלל

 מנהלת שכבת ט' /  ספרות

sigald172@gmail.com 

 סתיו דניס ברקן

 רכזת מחול

Stav.denes1@gmail.com 

 עינת אלברט מאיו

 יועצת שכבת  ז', ח'

einate.m@gmail.com 

 עמיר תמרי

 מוביל מועצת תלמידים / היסטוריה/תרבות ישראל / אזרחות / שאר רוח

tamari.a1975@gmail.com 

 קרן גבאי

 מנהלת שכבת ח' / עברית / ספרות

kerengabbai@gmail.com 

 קרן הרוסי

 מנהלת בית החינוך

kerenharussi@gmail.com 

 רון שני 

 מדעים

ronicube@gmail.com 

 חן גולן

 של"ח

 chengo@walla.com

 רפי בראלי

 חנ"ג

rafibareli23@gmail.com 

 שני סילבה

 אנגלית

s.shany@gmail.com 

 שרה שירן אהרוני

 תרבות ישראל

shirani0705@gmail.com 

 שרית תמיר

 רכזת שילוב, הכלה והשתלבות

Saritmit@gmail.com 

 תום הראל

 עברית / ספרות

Tom.yisraelian@gmail.com 

 


לוח שיעורים

לוח שיעורים

מפגש בוקר טוב

8:15-8:25

שיעור 1

8:25-9:10

שיעור 2

9:10-9:55

ה פ ס ק ה

9:55-10:20

שיעור 3

10:20-11:05

שיעור 4

11:05-11:50

ה פ ס ק ה

11:50-12:05

שיעור 5

12:05-12:50

שיעור 6

12:50-13:35

ה פ ס ק ה

13:35-13:45

שיעור 7

13:45-14:30

שיעור 8

14:30-15:15

שיעור 9

15:15-16:00

 

 

 


לוח חופשותאורחות חיים


 בלחיצה כאן יפתח סרטון המכיל את אורחות החיים בבית החינוך.

תוכלו לעצור על-מנת לקרוא ולהכיר את הכללים.

שכבות

שכבות

שכבת ז' ספרי לימודלהורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד - לחץ כאן


שכבת ח' ספרי לימודלהורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד לחץ כאן

שכבת ט' ספרי לימוד


להורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד לחץ כאן

שכבת ט' עבודת קיץ - חוברת מתמטיקהברוכים הבאים לבית החינוך,
לפניכם חוברת מתמטיקה למסיימי כיתה ח'. 
בהצלחה לכולם וחופשה מהנה!
צוות מתמטיקה והמחנכיםחוברת מתמטיקה למסיימי כיתה ח' - לחץ להורדה 

חוברת משפטים בגיאומטריה  - לחץ להורדה 
חינוך חברתי


בקרוב

תפיסת החינוך החברתי ערכי בבית חינוך אדםהחינוך החברתי בבית חינוך אדם
 

המטרה של החינוך החברתי-ערכי בבית חינוך אדם היא לחנך את תלמידינו להיות אזרחים מעורבים התורמים לחברה. כדי להשיג מטרה זו, נבנתה פעילות חברתית מגוונת ועשירה, המטפחת את אישיותו של התלמיד ומביאה לפתחו נושאים שונים העונים על עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות).

 

התוכנית בנויה על רצף תלת-שנתי, תוך התייחסות לאישי, לדיאלוג ולבחירה, שהם החזון הבית-ספרי שלנו, כשהמילה אחריות מקשרת בין כל שכבות הגיל. מטרתנו העיקרית היא לצייד את תלמידינו בארגז כלים שישמש אותם לחיים משמעותיים.

 

החינוך החברתי-ערכי בנוי על ציר מתמשך לפי החלוקה הבאה:

 

·         שכבת ז' – זהות אישית ואחריות אישית, שורשים, גיבוש קבוצת השווים וקהילת בית הספר. עידוד יוזמות חברתיות פנים בית ספריות.

 

·         שכבת ח' – זהות קהילתית, אחריות לסביבה ומודעות לאחר, הרחבת מעגל המעורבות החברתית אל מעבר לתחומי בית הספר.

 

·         שכבת ט' – זהות חברתית, אחריות לחברה הישראלית, העמקת הזהות היהודית, הישראלית והבינלאומית (אנשי העולם), בדגש על ערך "תיקון עולם".


מועצת תלמידיםמועצת התלמידים בבית חינוך אדם

                             

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג את חברת הילדים בבית החינוך, והיא מזמנת הזדמנות להתנסות באזרחות פעילה, ללמוד ולעמוד על זכויות האדם והאזרח. המועצה מהווה אתגר לטיפוח מנהיגות נוער המושתת על ערכים דמוקרטיים וערכיים.

מעורבות המועצה בחיי בית החינוך מסייעת בחיזוק הקשר שבין התלמידים לקהילה הבית ספרית ולקהילה הסובבת אותנו, ומחזקת את תחושת השייכות לבית החינוך ולעקרונותיו.

תפקידי מועצת התלמידים בבית החינוך:

 

 • לייצג את כל התלמידים בבית הספר בפני ההנהלה והצוות החינוכי;
 • שותפות בגיבוש אורח החיים הבית ספרי.
 • להגן על זכויות התלמיד כפי שנקבעו בחוק;
 • לדאוג לרווחת התלמידים ולפעילויות חברתיות;
 • ליצור קשר עם הקהילה ולהביא למעורבות חברתית;
 • לייצג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר.
 • ייצוג תלמידי בית החינוך במועצת הנוער העירוני.

הבחירות:

בבית חינוך אדם מתקיימות בחירות חשאיות ודמוקרטיות לאיתור תלמידים המעוניינים לקחת חלק במועצת התלמידים הבית ספרית.

כלל תלמידי שכבת ז' כותבים מצע בחירות, בין אם הם מעוניינים להבחר ובין אם לאו, וזאת כדי לערוך לרגע התבוננות פנימית בחוזקות של כל אחד מהם. המעוניינים, ממשיכים הלאה, ומעמידים עצמם לבחירת חברי הקבוצה.

עשייה:

חברי המועצה הנבחרים מתנסים בקבלת החלטות, בביצוע תכניות, בדיווח לבוחריהם, בחשיפה לביקורת – כל זאת בליווי רכזת החינוך החברתי, המלווה אותם ומסייעת להם להבין את התהליכים הדמוקרטיים, ולבחור אמצעים מתאימים לפעילויות אותם בחרו ליישם, והכל תוך בחינה ערכית.

אנו קוראים לכל מי שמעוניין להציג מועמדות ולהיות חבר/ה במועצה פעילה ויוזמת, הפועלת לרווחת כלל באי בית החינוך והקהילה.


מיזמים חינוכיים


בקרוב

טפסים

טפסי רישום,יציאה וכו,'

הצהרת בריאות כללית

להורדת טופס הצהרת בריאות לחץ כאן

גלריית תמונות

.

"נצחון החיים" - פעילות חנ"ג תש"ף

...

טיול שנתי - שכבת ח' תש"ף

לא יאומן כי יסופר! - טיול שלא נשכח  
שביל הנחש, תיירים עם קורונה, רוחות מנשבות וכיף כיף כיף 🤩מסיבת פורים תש"ף

 התפרצות הקורונה - הממשלה אישרה קיום יום הלימודים כרגיל.

התחפושות והמסיכות עדיין מצחיקות ומשמחות. מצפים לשנה הבאה🥳     


למידה שיתופית - תש"ף

מפגשי היכרות ולמידה באנגלית עם בית ספר ערבי מהעיר לודלמידה מרחוק

.