הדפסת הספרהדפסת הספר

בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס


מערכת: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
קורס: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
ספר: בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס
הודפס על-ידי:
תאריך: 17/09/2021, 23:02

דבר המנהל


אודות

אודות

אודות בית הספר


תכניות ייחודיות הפועלות בבית החינוך:

 • בית החינוך מפעיל את תכנית חאלו"ם במתכונת ייחודית של קבוצות חונכות - שני מחנכים מובילים את כיתות החינוך בשכבה ז'. 
 • מסלול סייבר - לימוד שפות תכנות (Scratch , Python) - לימודי רובוטיקה ופיתוח אפליקציות בשפת פייתון, תוכנית העשרה לחשיפה לטכנולוגיות עילית משולבת בסיורים, סדנאות וימי שיא.

 • שאר רוח - נבחרת איכותית הרואה בתחומי הרוח בסיס חיוני לבניית חברה ישראלית בעלת עומק תרבותי, בהובלת מורים במקצועות בתחומי הרוח. התוכנית    מיועדת לתלמידים ותלמידות שאוהבים לחשוב לעומק, שנהנים לקרוא, לכתוב, להשמיע את דעתם ולהקשיב לאחרים. 
 • מסלול מחול - מחול מודרני, בלט קלאסי וכוריאוגרפיה.  

חזון בית הספרבבית חינוך אדם אנו מעוניינים לקיים מפגש רב שיח חינוכי, על ידי שלושה עקרונות מנחים: מתן יחס אישי לתלמידינו, יצירת דיאלוג עמם וביניהם, ומתן בחירה במגוון אפשרויות. מטרת המפגש הינה לאפשר לכל תלמיד/ה לממש עצמו/ה ולבוא לידי ביטוי. על כן, נזמן את צוות בית הספר ללמוד ולפתח את המקצועיות שלו, ונעודד אותו ואת תלמידינו להשאיר חותם ולהשפיע בתוך בית החינוך ומחוצה לו. נשאף לכך שחווית הלימוד בבית הספר תהיה מהנה ותצמיח בני אדם חושבים, ערכיים וחברתיים, בעזרת הנחלת ידע לצד מיומנויות והרגלים. 


מושגי מפתח:

 

1.     מימד ה"אישי": חינוך אישי מושתת על תרבות ארגון הומניסטית של חינוך ל"בנאדמיות"' עתירת תמיכה ומכוונת צרכים, אשר רואה כל תלמיד/ה. החינוך האישי מעצים את התלמידים בעזרת חיזוק המודעות, תחושת הערך העצמי, רכישת השכלה כללית, אוריינות ביקורתית ונכונות לקיים דיאלוג.

 

2.    דיאלוג והערכה דיאלוגית: משמעות המילה "דיאלוג" הינה שיח הדדי. הדיאלוג
    המתמיד בין המורה לתלמיד, בין התלמיד לבין עצמו, בין התלמידים לחבריהם, ובין
    התלמיד לחומר הלימוד- הוא לב עקרון המפגש הבית-ספרי.

דיאלוג משמעותי ומיטבי הוא כזה המקשיב לצד השני, מאמין בו ומוכן ללמוד ממנו לטובת הקידום שלו. דיאלוג שכזה אינו מתיימר רק לתת תשובות או לדעת מה יותר נכון לצד השני, טרם הכניסה לשיח.

הדיאלוג בא לידי ביטוי במתודות ובעוגנים הבאים: מעבר מהוראה להנחייה, טפסי לקיחת אחריות, שיחות אישיות ו"חמש על חמש".

הערכה דיאלוגית הינה הדרך בה התלמיד צועד במהלך לימודיו, כאשר הוא אינו פאסיבי אלא שותף פעיל בתהליך ההתפתחות האישית שלו, והמורים מעניקים לו מקום זה באופן מכוון. הערכה דיאלוגית כוללת בין היתר את השימוש בימ"ה, מחוונים, משובים, מועדי ב', שקיפות, הוראה דיאלוגית, דף הערכה דיאלוגי ורפלקציות. יש לחדד כי הערכה דיאלוגית איננה הערכה מילולית. גם הערכה מספרית יכולה להיות דיאלוגית, אם התלמיד שותף פעילה בהערכתו.

 

3.   מימד הבחירה: כל המחקרים מוכיחים, כי כאשר התלמיד מממש את זכות הבחירה
    שלו בכמה שיותר תחומים ואופנים בבית הספר, רמת שביעות הרצון שלו וכן
    המוטיבציה שלו להצליח גוברים.

בבית הספר הבחירה באה לידי ביטוי בשיעורי בחירה, מתן בחירה בזמן שיעור בשלל אופנים (סוג ישיבה, סגנון עבודה, בחירת תרגילים, חקר עצמי ועוד), בחירה בצמתי הערכה, וימי שיא (שיבוץ להעשרה/ מעגלי שיח בתחומי עניין שונים).

 

4.    ימ"ה: בחינת הידע, המיומנויות וההרגלים של התלמיד מאפשרת הן לתלמיד והן
    למורה התבוננות הוליסטית יותר על עולמו של הילד, מיקוד ופירוט בתהליכי הלמידה
    וההתפתחות האישית שלו.

הימ"ה באה לידי ביטוי בבניית התכנית השנתית, בבניית כלי ההערכה ובתהודות של התלמידים. שפת הימ"ה בעיקר באה לידי ביטוי בשגרה. לכן כל מורה חייב לדבר אותה בשיעורים שלו, בין אם זה בכתיבה על הלוח בתחילת שיעור ובין אם זה בסיכום השיעור. נייצר אצל התלמידים מודעות לעובדה שכל שיעור מזמן לו ידע חדש, מיומנויות חדשות והרגלים חדשים (או חיזוק ושימור הימ"ה הקיימים).

 

ידע - הרמה והשליטה שהתלמיד מפגין בנוגע לחומר הנלמד. כאשר נכין את המטלות חשוב שנשאל את עצמנו כיצד אנו יכולים להעריך את הידע. הרבה פעמים דווקא הערכות לא בוחנות ידע, קרי "הבנה", אלא מיומנויות של שינון ואף יכולות ביצוע.

 

מיומנות - הכישורים והיכולות שהתלמיד הפגין (כתיבה/ הבנת הנקרא/ יצירתיות/ חשיבה ביקורתית/ אוצר מילים/ סדר וארגון/ ראיה מרחבית/ איסוף חומר/ עיבוד חומר/ הסקת מסקנות/ הטמעת ידע/ מיומנויות חקר ועוד).

 

הרגלים - התנהגות וערכים שמקבלים ביטוי הן בשגרה והן בתוצרי הערכה. בשגרה נתייחס להרגלים כגון: אחריות ללמידה, עצמאות בלמידה, שיח כיתתי, למידה בצוות, התנהגות מכבדת לצוות ולחברים וכו'. קשה מאוד להעריך תלמיד במטלה או במבחן על הרגל מסוים, אך יחד עם זאת הטמעת ערכים בעבודות חלופיות בצורה של שאלות חשיבה או יציאה לשטח בהחלט אפשרית.

 

5.   זוויות: ניתן להסתכל על התלמיד אך ורק בתור אדם שתפקידו להצליח בלימודיו,
    לקטלג אותו ולדרוש ממנו שוב ושוב את אותם דרישות.

לעומת זאת, גישת הזוויות מבקשת להתבונן על הילד מתוך כמה נקודות מבט - חברתי, לימודי ורגשי, וכן לאפשר לכלל הצוות החינוכי ואפילו לצוות המנהלי, להעניק נקודות מבט חדשות על התלמיד, על מנת לנסות ולמצוא כמה שיותר נקודות חיבור אישיות ודיאלוגיות איתו. כך אנו מאמינים שניתן לקדם תלמידים. לטובת התבוננות על התלמידים מנקודות מבט שונות נשאל את עצמנו, וכן בשיח בין המורים, שאלות כגון: מהם החוזקות שלו? מי הם חבריו? מה מצבו בבית? מה רמת הביטחון שלו? אילו קשיים אובייקטיבים הוא נושא עמו? לאילו מקצועות או מורים הוא מוצא חיבור? והכי חשוב - מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לקדם אותו.

במסגרת גישה זו אנו עורכים שיחות אישיות, מפגשי "חמש על חמש", תצפיות בעמיתים, ישיבות "זוויות" ולא פדגוגיות, שכולם נועדו לקדם שיח הוליסטי יותר על הילד, וכן לעודד שיח צוותי בית ספרי אמיץ, אשר מבקש לראות כיצד אנו יכולים להשתנות על מנת להיטיב עם התלמיד ולאו דווקא הפוך.

 

6.    מעגל הוראה-למידה מיטבי: כתוצאה מפיתוח מקצועי שהוטמע בקרב קהילת
     הלמידה המקצועיות, מצאנו כי מודל הוראה המייצר לומדים סקרנים ופעילים
     בלמידתם מורכב מההיבטים הבאים:

o       פתיחת שיעור באופן המייצר רלוונטיות לחייהם של התלמידים.

o       ביצוע: למידה אקטיבית ועצמאית של תלמידים.

o       משוב אמ"ת- מענה בזמן השיעור לטובת קידום הלמידה. המשוב צריך להיות אדיב, ממוקד  ותורם לתלמידים.

o       פומביות: התלמידים מציגים את תוצרי הלמידה שלהם בין אם לתלמיד נוסף או מול כל הכיתה.

o       רפלקציה: הזדמנות לאפשר לתלמיד לחשוב באופן מטה-קוגניטיבי על תהליך הלמידה שלו. הרפלקציה יכולה להיות בפורום כיתתי ובפורום אישי. רפלקציה מיטבית לא רק תכיל את השאלה מה למדתי על החומר, אלא מה למדתי על עצמי.   

 

תכנית תלת שנתית

'כיתה ט 'כיתה ח  'כיתה ז 


הקניית ראיית עתיד לטובת סיום תהליך פדגוגי מיטבי והכנה לתיכון.


שמירה על השפה הבית ספרית ועקרונות האישי, דיאלוגי ובחירה. לטובת קידום תלמידים.

היכרות עם השפה הבית ספרית ועקרונות האישי, דיאלוגי ובחירה. ויצירת מוטיבציה ללמידה תחת השפה הזו.
הסתגלות מחשיבה של יסודי לחטיבה.


מטרה פדגוגית

ליווי רגשי בתהליכי פרידה וסיום.

יצירת זהות יותר מוגדרת ומגובשת.

התמודדות עם קשיים ואתגרים בגיל ההתבגרות.

יצירת מסוגלות אישית, חיזוק הקבוצה ככוח תומך, והתמודדות עם לחץ קבוצתי.
התמודדות עם קשיים ואתגרים בגיל ההתבגרות.

יצירת תחושת שייכות וביטחון. התמודדות עם מעברים.
גיבוש הזהות האישית.


מטרה עולם רגשי
העמקת הזהות היהודית, הישראלית והבינלאומית (אנשי העולם), בדגש על הערך "תיקון עולם".

הרחבת מעגל המעורבות החברתית אל מעבר לתחומי בית הספר.
היכרות עם השונה ממני.

גיבוש קבוצת השווים וקהילת בית הספר.
עידוד יוזמות חברתיות פנים בית ספריות.

מטרה חברתית

 


צור קשר      כתובת:   בר יהודה 1 קרית אונו
      טלפון:   03-9739442
      מייל:     pereskono@gmail.com     


מידע

מידע חשוב על בית הספר 

צוות חינוכי


 שם המורה

 מקצוע

email

 אבי שמיר מדעים / סייברavishamir08@gmail.com 
 אהוד מלכה סייברEhudmalka@gmail.com 
 אורטל פראנק רכזת אנגליתortalfra@peres.tad.org.il 
 אורית אידלמן רכזת עברית oritedel@gmail.com 
 אורית פרידמן רכזת מדעיםOritabox1@gmail.com 
 אורלי הלפרין גאוגרפיה orlyalperin@gmail.com 
 אורנה מסלטי וינברג אומנות / עבריתWeinbergorna@gmail.com 
 אושרת עדן מנהלת שכבת ט' / מתמטיקהOshrat1002@gmail.com 
 איילת אזולאי תנ"ךayellet280@gmail.com 
 איריס מימון ערביתirisaye@gmail.com 
 אפרת הכהן ברם אנגליתefrat.hacohen@gmail.com 
 ארי זאוסמר מתמטיקהarizausmer@gmail.com 
 בר שניאור חנ"גShneor.bar@gmail.com 
 דפנה גרוטו  מתמטיקהgrottodaf@yahoo.es 
 הדר כהן ג'ובאני מתי"אHadarco10@gmail.com 
 הילה שכטמן היסטוריהhilashechtman@gmail.com 
 ורד שלו רכזת מערכת וביטחון / חנ"גveredtredler2@gmail.com 
 זהר מינקוביץ תרפייה באומנותZoharminko@gmail.com 
 זיוה שדה ספרות / עבריתZiva.sade2207@gmail.com 
 חגית אפשטיין אנגלית      hagitchn@gmail.com 
 טל מירום רכזת תקשוב / תנ"ךtalmeyrom57@gmail.com 
 יאנה איכילוב אנגליתyanush190@gmail.com 
 יוגב רעים מדעיםyogevr.nn@gmail.com 
 יעל בן נון מדעיםyaelbn@peres.tad.org.il 
 לבה גלעד רכזת פדגוגית / אזרחות / מיינדפולנס leebagilad11@gmail.com 
 מאור רזיאל ערביתmaorraziel@gmail.com 
 מיי מילר מתמטיקהmei21miller@gmail.com 
 מיכאל פרץ של"ח  michael.teva@peres.tad.org.il 
 נועה גרינולד מחולgrinoa@gmail.com 
 נועה קדר יועצת שכבת ז', ח'noakaddar@gmail.com 
 נתלי בן מויאל חנ"גnaftuz@gmail.com 
 סיגל דלל מנהלת שכבת ח' / רכזת חברתית / ספרותsigald172@gmail.com 
 סתיו דניס ברקן מחולStav.denes1@gmail.com 
 עינת אלברט מאיו יועצת שכבת ט', ז'einate.m@gmail.com 
 עמיר תמרי מוביל מועצת תלמידים / היסטוריה /               תרבות ישראל / אזרחות / שאר רוחtamari.a1975@gmail.com 
 קרן גבאי מנהלת שכבת ז' / עברית / ספרותkerengabbai@gmail.com 
 קרן הרוסי מנהלת בית החינוך kerenharussi@gmail.com 
 רון שני  מדעיםronicube@gmail.com 
 רינה זיסמן של"חRinazis22@gmail.com 
 רינת פרוקופץ רכזת מתמטיקהrinat.math@gmail.com 
 רפי בראלי חנ"גrafibareli23@gmail.com 
 שירי הילה נתן מתמטיקהShirinatan4730@gmail.com 
 שני סילבה אנגליתs.shany@gmail.com 
 שרה שירן אהרוני תרבות ישראלshirani0705@gmail.com 
 שרית תמיר רכזת שילוב, הכלה והשתלבותSaritmit@gmail.com 
 תום הראל עברית / ספרותTom.yisraelian@gmail.com 
 תמאם ביאדסה רכזת ערביתtbms1787@gmail.com 

לוח שיעוריםלוח חופשותאורחות חיים


 בלחיצה כאן יפתח סרטון המכיל את אורחות החיים בבית החינוך.

תוכלו לעצור על-מנת לקרוא ולהכיר את הכללים.

שכבות

שכבות

שכבת ז' ספרי לימודלהורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד - לחץ כאן


שכבת ח' ספרי לימודלהורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד לחץ כאן

שכבת ט' ספרי לימוד


להורדת קובץ רשימת ספרי הלימוד לחץ כאן

שכבת ט' עבודת קיץ - חוברת מתמטיקהברוכים הבאים לבית החינוך,
לפניכם חוברת מתמטיקה למסיימי כיתה ח'. 
בהצלחה לכולם וחופשה מהנה!
צוות מתמטיקה והמחנכיםחוברת מתמטיקה למסיימי כיתה ח' - לחץ להורדה 

חוברת משפטים בגיאומטריה  - לחץ להורדה 
חינוך חברתי


בקרוב

תפיסת החינוך החברתי ערכי בבית חינוך אדםהחינוך החברתי בבית חינוך אדם
 

המטרה של החינוך החברתי-ערכי בבית חינוך אדם היא לחנך את תלמידינו להיות אזרחים מעורבים התורמים לחברה. כדי להשיג מטרה זו, נבנתה פעילות חברתית מגוונת ועשירה, המטפחת את אישיותו של התלמיד ומביאה לפתחו נושאים שונים העונים על עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות).

 

התוכנית בנויה על רצף תלת-שנתי, תוך התייחסות לאישי, לדיאלוג ולבחירה, שהם החזון הבית-ספרי שלנו, כשהמילה אחריות מקשרת בין כל שכבות הגיל. מטרתנו העיקרית היא לצייד את תלמידינו בארגז כלים שישמש אותם לחיים משמעותיים.

 

החינוך החברתי-ערכי בנוי על ציר מתמשך לפי החלוקה הבאה:

 

·         שכבת ז' – זהות אישית ואחריות אישית, שורשים, גיבוש קבוצת השווים וקהילת בית הספר. עידוד יוזמות חברתיות פנים בית ספריות.

 

·         שכבת ח' – זהות קהילתית, אחריות לסביבה ומודעות לאחר, הרחבת מעגל המעורבות החברתית אל מעבר לתחומי בית הספר.

 

·         שכבת ט' – זהות חברתית, אחריות לחברה הישראלית, העמקת הזהות היהודית, הישראלית והבינלאומית (אנשי העולם), בדגש על ערך "תיקון עולם".


מועצת תלמידיםמועצת התלמידים בבית חינוך אדם

                             

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג את חברת הילדים בבית החינוך, והיא מזמנת הזדמנות להתנסות באזרחות פעילה, ללמוד ולעמוד על זכויות האדם והאזרח. המועצה מהווה אתגר לטיפוח מנהיגות נוער המושתת על ערכים דמוקרטיים וערכיים.

מעורבות המועצה בחיי בית החינוך מסייעת בחיזוק הקשר שבין התלמידים לקהילה הבית ספרית ולקהילה הסובבת אותנו, ומחזקת את תחושת השייכות לבית החינוך ולעקרונותיו.

תפקידי מועצת התלמידים בבית החינוך:

 

 • לייצג את כל התלמידים בבית הספר בפני ההנהלה והצוות החינוכי;
 • שותפות בגיבוש אורח החיים הבית ספרי.
 • להגן על זכויות התלמיד כפי שנקבעו בחוק;
 • לדאוג לרווחת התלמידים ולפעילויות חברתיות;
 • ליצור קשר עם הקהילה ולהביא למעורבות חברתית;
 • לייצג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר.
 • ייצוג תלמידי בית החינוך במועצת הנוער העירוני.

הבחירות:

בבית חינוך אדם מתקיימות בחירות חשאיות ודמוקרטיות לאיתור תלמידים המעוניינים לקחת חלק במועצת התלמידים הבית ספרית.

כלל תלמידי שכבת ז' כותבים מצע בחירות, בין אם הם מעוניינים להבחר ובין אם לאו, וזאת כדי לערוך לרגע התבוננות פנימית בחוזקות של כל אחד מהם. המעוניינים, ממשיכים הלאה, ומעמידים עצמם לבחירת חברי הקבוצה.

עשייה:

חברי המועצה הנבחרים מתנסים בקבלת החלטות, בביצוע תכניות, בדיווח לבוחריהם, בחשיפה לביקורת – כל זאת בליווי רכזת החינוך החברתי, המלווה אותם ומסייעת להם להבין את התהליכים הדמוקרטיים, ולבחור אמצעים מתאימים לפעילויות אותם בחרו ליישם, והכל תוך בחינה ערכית.

אנו קוראים לכל מי שמעוניין להציג מועמדות ולהיות חבר/ה במועצה פעילה ויוזמת, הפועלת לרווחת כלל באי בית החינוך והקהילה.


מיזמים חינוכיים


בקרוב

טפסים

טפסי רישום,יציאה וכו,'

הצהרת בריאות כללית

להורדת טופס הצהרת בריאות לחץ כאן

גלריית תמונות

.

"נצחון החיים" - פעילות חנ"ג תש"ף

...

טיול שנתי - שכבת ח' תש"ף

לא יאומן כי יסופר! - טיול שלא נשכח  
שביל הנחש, תיירים עם קורונה, רוחות מנשבות וכיף כיף כיף 🤩מסיבת פורים תש"ף

 התפרצות הקורונה - הממשלה אישרה קיום יום הלימודים כרגיל.

התחפושות והמסיכות עדיין מצחיקות ומשמחות. מצפים לשנה הבאה🥳     


למידה שיתופית - תש"ף

מפגשי היכרות ולמידה באנגלית עם בית ספר ערבי מהעיר לודלמידה מרחוק

.