בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

שכבות

שכבת ח' לוח מבחנים