בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

טפסים

רישום תשפ"א
ברוכים הבאים לחטיבת הביניים - בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס.


לפניכם טפסי ההרשמה:
יש להוריד את הקובץ המכיל את הטפסים - 

  1. שאלון אישי
  2. הצהרת בריאות
  3. קבלת הסכמה להכללת בנך/בתך בפעילויות אתר ביה"ס או בכל מנשר אינטרנטי אחר 
  4. טופס ויתור על סודיות.
ובנוסף למלא את השאלון הדיגיטלי המופיע בו. להלן קישור למילוי השאלון. 

קבצים להורדה:   טפסי רישום תשפ"א