בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

שכבת ח' ספרי לימוד

שכבת ט' לוח מבחנים

.