בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

חינוך חברתי

מועצת תלמידיםמועצת התלמידים בבית חינוך אדם

                             

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג את חברת הילדים בבית החינוך, והיא מזמנת הזדמנות להתנסות באזרחות פעילה, ללמוד ולעמוד על זכויות האדם והאזרח. המועצה מהווה אתגר לטיפוח מנהיגות נוער המושתת על ערכים דמוקרטיים וערכיים.

מעורבות המועצה בחיי בית החינוך מסייעת בחיזוק הקשר שבין התלמידים לקהילה הבית ספרית ולקהילה הסובבת אותנו, ומחזקת את תחושת השייכות לבית החינוך ולעקרונותיו.

תפקידי מועצת התלמידים בבית החינוך:

 

  • לייצג את כל התלמידים בבית הספר בפני ההנהלה והצוות החינוכי;
  • שותפות בגיבוש אורח החיים הבית ספרי.
  • להגן על זכויות התלמיד כפי שנקבעו בחוק;
  • לדאוג לרווחת התלמידים ולפעילויות חברתיות;
  • ליצור קשר עם הקהילה ולהביא למעורבות חברתית;
  • לייצג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר.
  • ייצוג תלמידי בית החינוך במועצת הנוער העירוני.

הבחירות:

בבית חינוך אדם מתקיימות בחירות חשאיות ודמוקרטיות לאיתור תלמידים המעוניינים לקחת חלק במועצת התלמידים הבית ספרית.

כלל תלמידי שכבת ז' כותבים מצע בחירות, בין אם הם מעוניינים להבחר ובין אם לאו, וזאת כדי לערוך לרגע התבוננות פנימית בחוזקות של כל אחד מהם. המעוניינים, ממשיכים הלאה, ומעמידים עצמם לבחירת חברי הקבוצה.

עשייה:

חברי המועצה הנבחרים מתנסים בקבלת החלטות, בביצוע תכניות, בדיווח לבוחריהם, בחשיפה לביקורת – כל זאת בליווי רכזת החינוך החברתי, המלווה אותם ומסייעת להם להבין את התהליכים הדמוקרטיים, ולבחור אמצעים מתאימים לפעילויות אותם בחרו ליישם, והכל תוך בחינה ערכית.

אנו קוראים לכל מי שמעוניין להציג מועמדות ולהיות חבר/ה במועצה פעילה ויוזמת, הפועלת לרווחת כלל באי בית החינוך והקהילה.