בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

מידע

לוח שיעורים

לוח שיעורים

מפגש בוקר טוב

8:15-8:25

שיעור 1

8:25-9:10

שיעור 2

9:10-9:55

ה פ ס ק ה

9:55-10:20

שיעור 3

10:20-11:05

שיעור 4

11:05-11:50

ה פ ס ק ה

11:50-12:05

שיעור 5

12:05-12:50

שיעור 6

12:50-13:35

ה פ ס ק ה

13:35-13:45

שיעור 7

13:45-14:30

שיעור 8

14:30-15:15

שיעור 9

15:15-16:00