בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

מידע

אורחות חיים


 בלחיצה כאן יפתח סרטון המכיל את אורחות החיים בבית החינוך.

תוכלו לעצור על-מנת לקרוא ולהכיר את הכללים.