בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

חינוך חברתי

תפיסת החינוך החברתי ערכי בבית חינוך אדםהחינוך החברתי בבית חינוך אדם
 

המטרה של החינוך החברתי-ערכי בבית חינוך אדם היא לחנך את תלמידינו להיות אזרחים מעורבים התורמים לחברה. כדי להשיג מטרה זו, נבנתה פעילות חברתית מגוונת ועשירה, המטפחת את אישיותו של התלמיד ומביאה לפתחו נושאים שונים העונים על עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות).

 

התוכנית בנויה על רצף תלת-שנתי, תוך התייחסות לאישי, לדיאלוג ולבחירה, שהם החזון הבית-ספרי שלנו, כשהמילה אחריות מקשרת בין כל שכבות הגיל. מטרתנו העיקרית היא לצייד את תלמידינו בארגז כלים שישמש אותם לחיים משמעותיים.

 

החינוך החברתי-ערכי בנוי על ציר מתמשך לפי החלוקה הבאה:

 

·         שכבת ז' – זהות אישית ואחריות אישית, שורשים, גיבוש קבוצת השווים וקהילת בית הספר. עידוד יוזמות חברתיות פנים בית ספריות.

 

·         שכבת ח' – זהות קהילתית, אחריות לסביבה ומודעות לאחר, הרחבת מעגל המעורבות החברתית אל מעבר לתחומי בית הספר.

 

·         שכבת ט' – זהות חברתית, אחריות לחברה הישראלית, העמקת הזהות היהודית, הישראלית והבינלאומית (אנשי העולם), בדגש על ערך "תיקון עולם".