בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

אודות

אודות בית הספר


נתונים מספריים :

  •  בשנת תשע"ט:

           201 תלמידים – 6 כיתות – 12 קבוצות חונכות.

            14 מורים (מתוכם 12 מחנכים).

            כיתה מדעית במסלול מדעי המחשב רובוטיקה, חמש כיתות עיוניות.

            למידה במבנה זמני (תפוח פיס)

  • בשנת תש"פ:

           410 תלמידים – 12 כיתות – 24 קבוצות חונכות.

           30 מורים (מתוכם 24 מחנכים).

           2 כיתות מדעיות , 10 כיתות עיוניות.

           למידה במבנה קבע המותאם אדריכלית לשפה הבית ספרית.

תכניות ייחודיות הפועלות בבית החינוך:

  •       בית החינוך מפעיל את תכנית חאלו"ם במתכונת ייחודית של קבוצות חונכות.

(ללא כיתות אם).

  •       תעודות דיאלוגיות רפקלקטיביות מבוססות הערכות מילוליות על בסיס ימ"ה:

ידע, מיומניות והרגלים. 

  •        קורסי בחירה במקצועות חובה

היסטוריה ותנך בתשע"ט הרחבה למקצועות נוספים בתש"פ.

  •       הפעלת מרכז מהו"ת בית ספרי

המסייע לתלמידים הזקוקים לתגבור ועזרה פרטנית.

  •        מודל שבוע למידה בן 5 ימים

המאפשר זמינות מקסימלית של מחנכים העובדים במשרות מלאות.

  •        מסלולי מחול/אומנויות לחימה
  •        אנגלית מדוברת.