בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

שכבת ח' ספרי לימוד

שכבת ח' עבודת קיץ - חוברת מתמטיקה