בית חינוך אדם ע"ש שמעון פרס

שכבת ט' ספרי לימוד

שכבת ט' עבודת קיץ - חוברת מתמטיקה